Referenties

Drs. Pieter Hendrikse, Voorzitter college toetsen en examens.
Frans van der Knaap MME, voorzitter Centrale Directie Christelijke scholengemeenschap Walcheren Middelburg, voormalig voorzitter KVSC.
Mw. Desirée van der Mei, secretaresse algemeen directeur Scholengemeenschap Kwadrant Dongen.
Mw prof. Dr. Maaike Hajer, lector Hogeschool Utrecht en visiting professor university of Stockholm.
Kees Streng, voormalig rector SG Were Di Valkenswaard.
Henk Meeuwesen, voormalig afdelingsleider VWO Pleincollege Eckart Eindhoven.
Drs. Meine Stoker, voorzitter centrale Directie Stedelijk College Eindhoven.
Drs. Ton. Broeren, rector Heerbeeck College Best.
Drs. Martien. Korsten, voorzitter WON scholen
Mw Mr. Carin Zandbergen, bestuurder Xpectprimair Tilburg 
Prof. dr. Joseph Kessels. Hoogleraar universiteit Twente en Open Universiteit.
Drs. Niels Brans, bestuurder Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij Gilze Rijen 

Testimonials

1
De afgelopen vijf maanden heb ik een individueel coachingstraject doorlopen met Sandra. Zij heeft mij veel tools aangereikt waar ik gelijk mee uit de voeten kon. De tools zitten nu in mijn toolbox zodat ik ze in kan blijven zetten als dat nodig is. Wat ik vooral sterk vind aan Sandra's manier van coachen is dat ze aansluit op het proces waarin je als cliënt zit. Daarbij zoomt ze niet in op symptomen maar probeert ze samen de kern te pakken te krijgen zodat er op velerlei gebieden ontwikkeling plaats vindt. Als persoon heb ik haar als stimulerend, invoelend en krachtig ervaren.

Hoofd studentenservice Summacollege Eindhoven
2
Ik ken Sandra al jaren vanuit haar rol als persoonlijk coach, begeleider van een intervisiegroep, critical friend bij mijn afstudeeronderzoek en als consultant. In al deze rollen heb ik haar leren kennen als een zeer integer persoon die zowel mijzelf als anderen een spiegel voorhoudt. Door haar oprechte interesse in de drijfveren van mensen weet ze boven tafel te krijgen waar 'het werkelijk om gaat'. Sandra is een integer persoon met een grote passie voor onderwijs en mensen.

Afdelingsleider muzisch en sport bij het Koning Willem II College in Tilburg
3
Ik kan Sandra van harte aanbevelen. Ik heb met haar in verschillende groepen gewerkt en ook heb ik van haar diensten gebruik gemaakt voor coaching van medewerkers op mijn school. Sandra bezit in ruime mate kennis en vaardigheden om zowel met groepen als individuen te werken. Bovendien heeft ze een groot invoelend vermogen. Zij haalt het beste in mensen naar boven. Sandra coacht vanuit haar hart.

Directeur-bestuurder CSW, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren


4
Sandra Verbruggen is een coach met veel verstand van het onderwijs, die ervoor zorgt dat de gecoachte zelf zijn eigen kracht weer vindt. Zij laat mensen hun eigen valkuilen en talenten zien. De resultaten die door deze intensieve coachingsmethode behaald worden, zijn prima voor de gecoachte zelf en duidelijk merkbaar in de organisatie. Het ziekteverzuim daalt drastisch en het werkplezier neemt merkbaar toe.

rector Mill-Hillcollege Goirle
5
Sandra is zowel in haar rol als coach als in het leiden van intervisiegroepen een vakvrouw. Zeer bekwaam, empathisch en betrokken bij hetgeen zij doet. Sandra is zowel in haar rol als coach als in het leiden van intervisiegroepen een vakvrouw. Zeer bekwaam, empathisch en betrokken bij hetgeen zij doet. Ik heb het genoegen gehad om twee jaar deel te mogen nemen aan een intervisiegroep voor onderwijs ondersteunende personeelsleden die Sandra op onze scholengroep heeft begeleid. Zij is er in geslaagd om van een groep losse individuen een (h)echt team te maken.

Daarnaast ben ik er trots op om te mogen zeggen, dat ik Sandra het afgelopen jaar "mijn individuele coach' heb mogen noemen. Zij heeft mij begeleid, haar kennis gedeeld en mij zeer regelmatig van adviezen voorzien in mijn ontwikkeling naar coach. Haar support, stimulerende kracht en vertrouwen in mij, heeft voor mij mede doorslag gegeven bij het nemen van nieuwe stappen in mijn ontwikkeling. Ik verheug mij er op om ook het volgende schooljaar met haar samen te mogen werken en door haar begeleid te worden.

Sandra is een professional met passie

Coach en directiesecretaresse bij Kwadrant scholengroep in Dongen
6
Op 16 november 2009 tijdens een landelijke netwerkdag hoogbegaafdheid in het VO werd door een spreekster aan mensen in de zaal een docent in gedachte te nemen waarvan je vond dat deze persoon een goede docent was. Nou dat was niet moeilijk hoor: direct kwam Sandra in mijn gedachte op, mijn vroegere docente Duits. Interessant was de vervolgvraag: ‘ wat maakte dat deze docent een goede docent was'? Vanzelfsprekend passeren dan de vijf rollen van een docent. Volgens het CPS: De leraar is:
- Gastheer
- Presentator
- Didacticus
- Pedagoog
- Afsluiter
Hieraan voldeed Sandra in ruime mate en ze verstond haar vak, maar dat gold ook voor veel andere docenten destijds op school. Maar wat maakt Sandra dan zo ‘n bijzondere docent, in mijn ogen een goede docent?
Dat heeft te maken met het geven van vertrouwen, een basisvoorwaarde om tot groei te kunnen komen.
Sandra bezit deze ‘gave'. Ik noem dit een gave omdat het volgens mij hier niet gaat om iets dat is aangeleerd.
Ik zie je nog staan bij de deur. Je kijkt de leerlingen aan, glimlacht, soms heel subtiel met alleen je ogen. Op deze manier gaf Sandra aan ieder van ons aandacht, zo van ‘ik heb je gezien'. Dat gaf vertrouwen en een gevoel van ertoe doen. En dat het zo is dat kon je merken aan het feit dat ik met plezier naar jouw lessen. Momenteel ben ik zelf werkzaam in het onderwijs als docent en probeer ik een aantal van deze dingen op dezelfde manier te doen.

oud leerlinge, nu zelf docent, contextueel leerling begeleider op het Varendonckcollege in Asten