Diensten

Spreker
U kunt mij inhuren als spreker voor een van uw studiedagen of bij bijvoorbeeld de opening van het schooljaar. Thema\'s kunnen dan zijn: inspiratie, identiteit, kanteling van onderwijs. 

Identiteits- en inspiratietrajecten
De identiteit van een school is een thema dat in mijn visie veel te maken heeft met kwaliteit. Identiteit is de basis van de normatieve professionaliteit van docenten. In het spreken over identiteit zal het gaan over identiteit van de school in samenhang met de identiteit van de docent en met zijn pedagogische aanpak. Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van scholen bij het (opnieuw) inhoud geven aan hun identiteit. 

KoempoelHAN - Sandra Verbruggen from Denkbeeldhouwer on Vimeo.

Samen met collega's reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen. De vragen van de deelnemers staan centraal. Om een en ander goed te laten verlopen verlopen de bijeenkomsten gestructureerd. Deelnemers maken samen afspraken over hoe vaak en waar ze bij elkaar komen en of ze verslagen maken (groepsgrootte 3 tot 4 personen).

Lex, John en Maaike zijn alle drie middenmanager, maar elk op een andere school. Alle drie hebben ze een coachtraject gevolgd en gemerkt hoe prettig het is om bewust de tijd te nemen om te reflecteren op je werk. In de gesprekken met de coach hebben ze geleerd zichzelf te bevragen in kwesties die ingewikkeld liggen. Maar dat neemt niet weg dat ze af en toe eens iets aan anderen zouden willen voorleggen. En zo spreken ze gedrieën af dat ze een keer per maand bij elkaar zullen komen. Ze spreken af dat de bijeenkomsten twee uur duren, dat ze steeds een reflectieverslag maken. Dat alles voor een periode van een half jaar. Dan evalueren ze.


Een vorm van begeleiding waarbij het werk van de deelnemer centraal staat.
Concrete werksituaties worden besproken en door de deelnemer en coach kritisch bekeken.
De coach observeert -indien gewenst - de deelnemer tijdens het werk en/of geeft adviezen.
In een serie van vijf à tien gesprekken bespreken we de zaken die voor de deelnemer van belang zijn, waar deze zelf anders mee om wil gaan en waar nieuw gedrag uitgeprobeerd wordt.

E-coaching

E-coaching houdt in dat coach en deelnemer via internet contact hebben op momenten dat de deelnemer dit belangrijk vindt en de coach instemt.

Hein was enkele maanden geleden begonnen in zijn nieuwe baan als rector. Hij wilde graag met een onafhankelijke en deskundige buitenstaander spreken en de dilemma's voorleggen die hij in zijn werk tegenkwam.

Theo had in zijn functie van voorzitter van de MR zijn draai helemaal gevonden. Hij hield van het werk, maar hij vond het moeilijk om zijn tijd goed in te delen, en om de vergaderingen van de MR goed te leiden. Er waren altijd mensen die zich niet hadden voorbereid op de vergadering en allerhande overbodige vragen gingen stellen. Anderzijds was het soms nodig de leden er wat meer bij te betrekken. Hij vroeg zich af wat hij zelf zou kunnen doen om hier verandering in te brengen.