Introductie

In veel opzichten ben ik in mijn werkende leven een pionier..


Als docent op het Eckartcollege in Eindhoven, waar ik werkte tussen 1976 en 1997 hield ik mij naast les geven bezig met leerlingbegeleiding en later met de coaching van docenten. Dat laatste was nadat ik de opleiding supervisor in het onderwijs had afgerond. Daarna heb ik een tweejarig project professionele personeelsontwikkeling gedaan voor de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord Brabant. Dat project was erop gericht de directies en andere personeelsleden van de scholen van dit bestuur te laten kennismaken met coaching, supervisie, intervisie en collegiale consultatie, in een tijd dat dit nog vrijwel nergens gebeurde. Vrijwel alle scholen namen daaraan deel. Daarna was ik projectleider van een één jarig project voor alle schoolleiders. In de loop der tijd was ik oprichter van de Werkplaats waarin we met schoolleiders en leraren spraken over onderwijsvernieuwing en van de werkgroep Stilte, die pleit voor meer momenten van stilte en reflectie binnen het onderwijs. Ook was ik medeoprichter van Passie voor het gymnasium, een netwerk voor gymnasiale scholen en maakte ik deel uit van Netwerk Nieuw Onderwijs.

Vanaf 2000 heb ik mijn eigen bedrijf. In de loop der jaren heb ik vele tientallen rectoren, directeuren en andere leidinggevenden gecoacht, interscholaire intervisiegroepen begeleid en cursussen op maat verzorgd. Daarnaast houd ik me de laatste jaren diepgaand bezig met identiteit en inspiratie. Op scholen van alle denominaties. Mijn aanpak leidt tot concreet maken van inspiratie, voorbij de papieren werkelijkheid. Vanuit de bronnen naar de dagelijkse werksituatie. Merkbaar, voelbaar. In het gewone gedrag.

De afgelopen tien jaar heb ik me geschoold in onder meer organisatieadvies, dialoog en socratische gesprekken. Ik ben afgestudeerd aan Tilburg University in de studierichting Religie in samenleving en cultuur. Soms denken mensen wel eens dat het dan bij coaching ook vanzelfsprekend over religie gaat. Bij coaching gaat het over de vragen van degene die de coaching heeft aangevraagd, waar ik dan vervolgens professioneel mee om ga.

Ik deel de visie van bijvoorbeeld Jan Rotmans dat we in een kantelfase leven. Van een verticale, centrale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale netwerksamenleving. Oude waarden verdwijnen, nieuwe ontstaan. Ook het onderwijs verandert. Ik heb met hem samengewerkt in twee groepen. In de kerngroep werkten we aan kanteling binnen bijvoorbeeld de zorg, het bedrijfsleven, de energie en het onderwijs. In de onderwijskantelgroep bespraken we hoe we de kanteling in die sector vorm kunnen geven. Als je met jouw school bezig wilt zijn met kanteling dan wil ik daarin graag met je meedenken.

Daarnaast houd ik me bezig met het onderwerp Bildung. Brede vorming. Ik ben voorzitter van de denktank van de Bildung Academie in Amsterdam. (zie www.debildungacademie.nl) , een platform opgezet door studenten en hoogleraren van de UvA. De visie zoals die daar verwoord wordt, deel ik. Bovendien geef ik er mee vorm aan de Avondbildung. Dat is bildung voor mensen van alle leeftijden. Als je met je school bezig wilt zijn met het onderwerp Bildung, dan kan ik je daarbij terzijde staan. 

Ook ben ik projectleider van Bildung Brabant. daarin werken o.a. mensen van Tilburg University, Fontys en OMO samen om bildung vorm te geven in de provincie Noord Brabant. 

Wat kan ik voor je betekenen

1
Wil je nadenken over de keuzes die je maakt in je werk? Ik kan je in persoonlijke, vertrouwelijke gesprekken daarbij helpen.
2
Als je de mensen in je school in beweging wilt krijgen kan ik je helpen, ook als je de cultuur wilt veranderen.
3
Als je een adviseur of spreker nodig hebt met als onderwerp onderwijsvernieuwing, cultuur, beweging kun je bij me terecht.