Van rups tot vlinder: het onderwijs @ 26 Jul 2015

Door Frans Droog uitgedaagd om deel te nemen aan #BlimageNL , waarbij een foto dient als uitgangspunt voor een blog over onderwijs, kies ik voor de foto met de rups.

We zien een rups. Groen met geel en zwart. Hij verplaatst zich langzaam over rode steen. Het lijf is compleet en prachtig, de rug heeft een mooie tekening. Hij leidt zijn rupsenleven, eet van alles: liguster, en andere dingen in de tuin. Dit leidt uiteindelijk tot één doel: pop worden en daarna van pop een vlinder.

Als we de rups vergelijken met het onderwijs dan zouden we kunnen zeggen dat de rups in de tijd en hoedanigheid van rups helemaal perfect is. De rups heeft in haar wezen ook al de pop die komen gaat en de vlinder die daarna komt. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Het is een kwestie van tijd. Het onderwijs was ooit perfect voor zijn tijd. Het paste bij de dingen zoals ze waren in de maatschappij. Daarin zat  de ontwikkeling besloten die nu aan de orde is.

Op een dag begon de rups instinctief te voelen dat hij traag was en toe was aan het transformeren tot pop. Eenmaal tot pop geworden zei zijn instinct hem op enig moment dat iets op doorbreken stond.

Naar mijn idee is het onderwijs nu in een fase van pop die openbreekt. Er speelt zich van alles af binnen in die pop. Er gebeurt veel, maar het is nog niet zichtbaar genoeg voor de omgeving. Het zal niet lang meer duren tot de pop helemaal open gaat en de vlinder zich zal tonen in al haar prachtige kleuren. De kunst is de dingen zich te laten ontvouwen, niet zelf de pop open te breken, maar deze bewust te koesteren, te zien, te volgen en te weten dat de volgende stap onafwendbaar is. 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com