Vraag @ 16 Nov 2015

Bij WNL op zondag op 8 november zaten, behalve nog enkele andere gasten, Sander Dekker en Isa Hoes. Het onderwerp waarvoor de staatssecretaris aanwezig was, was de door het ministerie van OC&W georganiseerde schoolleidersbijeenkomst op 7 november. Een  mooie stap op de weg naar vernieuwing in het onderwijs, deze schoolleidersbijeenkomst.
Steeds opnieuw merk ik dat de media nauwelijks een idee hebben van hetgeen zich in het onderwijs afspeelt. De vragen van de gastheer, Rick Nieman, lieten dat duidelijk horen. Hij ging beperkt in op doel en inzet van de conferentie maar bijvoorbeeld wel op incidenten die de social media halen, waarbij docenten door leerlingen in hun hemd worden gezet. Ik zou graag gezien hebben dat iemand als Jelmer Evers was uitgenodigd, of Renee van Eijk, om vanuit de kant van docenten de ontwikkelingen rondom het thema van de schoolleidersconferentie te belichten. Voor mij een duidelijk signaal dat de ontwikkelingen in het onderwijs door WNL niet volledig begrepen worden.

Naar aanleiding van een opmerking van Sander Dekker stelde Isa Hoes, aanwezig voor een ander onderwerp, dat zij graag zou zien dat aan leerlingen al vroeg wordt meegegeven dat het belangrijk is jezelf te kennen, stil te worden. Nadat zij gepleit had voor het invoeren van voedingsleer kwam ze op het thema 'mens zijn'. Leer hen mens zijn en zich te verdiepen in anderen, leer hen meditatie en yoga, zei Hoes. Zij nam geen genoegen met de reactie van de staatssecretaris die zich enigszins in volzinnen hulde. Zeg gewoon ja of nee: wel of geen yoga? Dekker: om  yoga zit ik niet te springen.

Het zei hem zichtbaar niets. Wat voor velen inmiddels een belangrijk anker in hun leven is geworden, spiritualiteit in de een of andere vorm, bijvoorbeeld yoga, resoneert niet bij de staatssecretaris.

 Religie en spiritualiteit

 Vorige week betoogden vijf jonge religiewetenschappers dat het in deze tijd juist van belang is dat er religie wordt onderwezen Zij pleiten voor religiekunde.  Ik (zelf overigens ook religiewetenschapper) ben het met hen eens.

Echter, als aanvulling daarop zou ik ook de andere kant naar voren willen brengen. Religiekunde, kennis over religies, beziet religies van de buitenkant. Belangrijke kennis, zoals gezegd, maar er is een kant aan religie en spiritualiteit die de innerlijke kant van de mens als hoofdthema heeft. Het ken jezelf. Het naar binnen keren en je daardoor met anderen kunnen verbinden.

Onderzoek door het CBS  wijst uit dat het aantal gelovigen afneemt. Op de onderzoeksmethodiek en de uitslag is echter ook wel kritiek. De kritiek behelst, naar mijn idee terecht, dat slechts wordt gevraagd naar een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming met een beperkte keuze, terwijl een kenmerk van deze tijd nu juist is dat niet-religieuzen als amorfe groep worden behandeld. Onder deze mensen zijn er heel veel die zich bezighouden met de persoonlijke religieuze ontwikkeling van mensen.

In het (vernieuwende) onderwijs gaat het veel en vaak over ‘Je eigen talenten ontwikkelen, zelf tot volle bloei komen’. Om je eigen talenten te kunnen ontwikkelen is het ook van belang om jezelf te kennen.

Het hangt van persoonlijke opvattingen af of religie en spiritualiteit een rol (zouden moeten) spelen in de ontwikkeling van kinderen. En uiteraard bestaat die mogelijkheid ook nu al in de keuze van scholen.

 Mijn vraag

Als de algemene beweging is: Niet meer top down, maar meer individueel en netwerkgericht, als autonomie en sociaal bewustzijn meer op de voorgrond treden, als de persoonlijke kwaliteiten en interesses van mensen, daarbij uiteraard ook van leerlingen, belangrijker worden, heeft het onderwijs dan ook de taak om leerlingen tenminste kennis te laten maken met stromingen die claimen zich op een diep niveau bezig te houden met de mens en zijn wezen? Is het een idee om via de weg van kennis, meditatie en dialoog hieraan als basis op school aandacht te besteden? Of blijft dit onderwerp te allen tijde iets dat thuishoort in bepaalde scholen en het ouderlijk huis?

  http://www.nrc.nl/next/2015/11/2/religieonderwijs-is-juist-nu-heel-hard-nodig-1554090

 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4115-wm.htm

 http://www.humanistischverbond.nl/religieuze-kaart-cbs-negeert-de-vijftig-procent-niet-gelovigen

 

News powered by CuteNews - http://cutephp.com