Religie en spiritualiteit in onderwijs2032 @ 31 Jan 2016

Het was een memorabele week. Onderwijs 2032 kwam met haar rapport naar buiten. Amsterdam koos vier scholen die vorm kunnen gaan krijgen. Bovendien is het de maand van de spiritualiteit.

Voor mijzelf komt daar nog bij dat ik sinds enige tijd deel uitmaak van het kernteam van de Bildung Academie.
Spiritualiteit en religie spelen nog nauwelijks een rol wanneer het gaat over vernieuwen van het onderwijs. Wel in sommige voorstellen voor nieuwe scholen in Amsterdam, maar in het algemene debat over vernieuwing van het onderwijs niet. Velen zijn er van overtuigd dat artikel 23 zijn langste tijd gehad heeft in de huidige vorm, maar levensbeschouwelijk gezien zijn er nog weinig tegenvoorstellen.

Nadenken

Ik zie een aantal dingen waar ik over nadenk. We zien alle commotie rondom het thema Islam en moslims in het algemeen. Waarbij me opvalt dat het debat onder meer gevoerd wordt door mensen die duidelijk de kennis over de Islam missen.
We horen en lezen dat Nederland seculier is, ontkerkelijkt. Naar mijn idee is dat niet zo. En onderzoek wijst dat ook uit. Wel is er sprake van wat Ruard Ganzevoort religieus analfabetisme noemt. Hij zegt:

Felle aanhangers van religieuze stromingen en felle bestrijders staan tegenover elkaar. Tegelijk hebben heel veel Nederlanders nauwelijks een idee wat religieuze mensen nu eigenlijk drijft en wat voor verschillende religieuze stromingen kenmerkend is. Er is, anders gezegd, een wijdverbreid religieus analfabetisme. Maar dat leidt niet tot bescheidenheid in het spreken over religie, maar eerder tot overmoed in het veroordelen

Seculier?

Ik zou dat nog willen aanvullen met mijn waarneming – mede vanuit mijn vele gesprekken met mensen hierover- dat Nederlanders weliswaar minder naar de kerk gaan, maar zich wel in grote getale bezighouden met allerlei vormen van spiritualiteit. Een voorbeeld: iemand is katholiek opgevoed en laat op enig moment de kerk los. Dan gaat hij op vakantie naar Azië en maakt daar kennis met het Boeddhisme. Thuisgekomen gaat hij er alles over lezen en begint zich steeds meer te verdiepen in bijvoorbeeld het achtvoudig pad. Hij doet zijn best zijn gedrag daar op aan te passen. In Nederlandse termen is hij seculier, maar voor hemzelf niet.
Een ander voorbeeld. Iemand krijgt te maken met een plotseling overlijden van een geliefde. Een ongeluk bijvoorbeeld. Deze schok maakt dat zij daarna alles gaat lezen over het leven na de dood. Daarna leest zij steeds weer andere boeken die gaan over de bedoeling van het leven. Dit heeft ook invloed op haar gedrag.

 

Pleidooi

Mijn pleidooi is dat kennis over en begrip voor religies en nieuwe vormen van levensbeschouwelijke beleving een grotere plaats krijgen in onze samenleving. Daar kan inzicht uit voortkomen, begrip, en in ieder geval minder vooroordelen.  Als het gaat over burgerschap, mens en maatschappij –doelen van ons onderwijs 2032-  dan horen kennis over religies en zicht op de eigen gevoelens en opvattingen daarover daar zeker bij.
Op woensdag 16 maart is er een symposium : levensbeschouwing en religie in het onderwijs van 2032.

http://www.nieuwwij.nl/nieuws/levensbeschouwing-en-religie-in-het-onderwijs-van-2032/

Komt allen, zou ik zeggen.

 

 

http://onsonderwijs2032.nl/

http://www.onzenieuweschool.nl/#plans-ideas

http://www.maandvandespiritualiteit.nl/

www.debildungacademie.nl

http://www.gezondheidskrant.nl/64747/onderzoek-spiritualiteit-religie-nederland/

http://www.nieuwwij.nl/interview/ruard-ganzevoort-samenleving-is-niet-seculier/


News powered by CuteNews - http://cutephp.com