Van alle tijden en in steeds nieuwe vormen @ 01 Mar 2016

Van alle tijden en in steeds nieuwe vormen.

 

In de afgelopen week was ik in gesprek met verschillende jonge mensen. Studenten van onze eigen Bildung Academie, leerlingen van de hoogste klassen van de middelbare school, en studenten van Avans die – mede geïnspireerd door de Bildung Academie, hun eigen Ucademy willen starten.

 

Muziek en gedichten
 

Allereerst was daar de benefietavond, georganiseerd oor studenten van de Bildung Academie. In het mooie Splendor in Amsterdam trad het Camenae Collective op, afgewisseld met prachtige gedichten, gemaakt door de studenten zelf en ook in een aantal gevallen door hen zelf uitgesproken. Clairy Polak praatte de optredens aan elkaar.
Een van de dingen waar de studenten van de Bildung Academie intensief mee bezig zijn is expressie. Hoe zet je jezelf neer? Wat zeg je? Wat is de impact van je woorden? Hoe neem je het woord?
De manier waarop je je uit, zegt ook iets over de manier waarop je je verbindt met anderen.
 

Talent
 

Een paar dagen later besprak ik met een aantal leerlingen uit havo5 en VWO 6 het onderwerp ‘Talent’ in aanloop naar een studiemiddag en webinar over talent.
In een zeer geanimeerd, lang gesprek vertelden de leerlingen dat ze er van overtuigd zijn dat alle docenten in meer of mindere mate betrokken zijn bij hun werk, maar dat ze bij slechts een deel van hen werkelijke betrokkenheid op hun leerlingen merken. De meeste docenten zenden slechts, zeiden ze. De meeste docenten denken dat het om de stof gaat, en alleen om de stof. Ze denken aan het feit dat ze mogelijk hoofdstuk zes niet af krijgen. Wij ervaren bij te weinig docenten een echte verbinding. Het geeft ons een dom gevoel en het maakt ons tot ingezakte deelnemers in de klas. Wij zouden veel meer verbinding willen ervaren en naar onze mening gevraagd. Ze brengen het in woordkeuze en expressie als een verlangen van henzelf en niet als verwijt aan de docenten.
 

Ucademy
 

Avans studenten hebben Ucademy bedacht. Ze zeggen zelf:

Ucademy is een verrijkingsplatform voor studenten. Ondernemende studenten worden vaardigheden aangeleerd waardoor zij leren wat hen onvervangbaar maakt.

Bij een inspiratiesessie waar ik aanwezig was, was veel discussie, veel debat. Veel gesprek. Een van de dingen die eruit sprong was de intense wens van de studenten om deelgenoot te zijn van het proces in de colleges. Wij willen docenten die met ons in gesprek gaan, die onze mening over een bepaald onderwerp willen weten. Die ook iets van ons willen leren!
Ucademy is bezig eigen bijeenkomsten te organiseren, overigens met medeweten en instemming van het college van bestuur, over allerlei onderwerpen zoals omgaan met macht en invloed, omgaan met keuzes. Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken dat er bijeenkomsten komen waarbij de ene keer een docent en de andere keer een student voor de groep staat, al naar gelang de kennis die iemand over een bepaald onderwerp heeft.
 

Van alle tijden?

 

Uit mijn eigen school- en studietijd kan ik me docenten herinneren die dit uit zichzelf deden: verbinding zoeken, debatten op touw zetten, leerlingen ergens bij betrekken, werkelijke belangstelling tonen. Een aantal docenten was daar heel goed in. Daar leefde de lessen ook meer dan elders.

Wat willen ze?

Leerlingen en studenten willen een leraar die hen ziet en die wat te vertellen heeft. Ook als deze leraar zich mogelijk niet meteen bedient van de allernieuwste didactische methoden of ICT mogelijkheden. Ze willen de verbinding voelen en merken dat de leraar er op uit is voor zijn leerlingen en studenten te doen wat het beste uit deze jonge mensen naar boven haalt. Ze willen iemand die hen nieuwsgierig maakt naar zichzelf en de wereld.

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com